Εγκαταστάσεις Loba Sports Club

  • 8 γήπεδα padel από τα οποία τα 4 είναι σε εξωτερικό χώρο και τα 4 σε εσωτερικό κλειστό. Το 1 εσωτερικό γήπεδο είναι μονό.
  • Υπηρεσίες Καφέ – Μπαρ
  • Boutique εξοπλισμού & ρουχισμού
  • Αποδυτήρια
  • Εσωτερικός και εξωτερικός χώρος για ανάπαυση
  • Ιδιωτικός και δωρεάν χώρος στάθμευσης