Υπηρεσίες Loba Sports Club

  • Ενοικίαση γηπέδων padel
  • Ενοικίαση εξοπλισμού
  • Ενοικίαση γηπέδων Ping Pong
  • Υπηρεσίες Καφέ – Μπαρ
  • Ακαδημίες παιδιών
  • Ιδιαίτερα μαθήματα
  • Ομαδικά μαθήματα
  • Εσωτερικός και εξωτερικός χώρος για ανάπαυση
  • Ιδιωτικός και δωρεάν χώρος στάθμευσης